6 Taong Gυℓαηg Na Bata, Mas Pinipiling Tumulong Sa Gαωαιng Bahay Kaysa Maglaro Gαmeѕ Sa Cellphone

𝘉𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘩𝘪𝘯 𝘢𝘵 𝘵𝘶𝘳𝘶𝘢𝘯 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘨𝘢𝘸𝘢𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘩𝘢𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘭𝘢 𝘢𝘺 𝘣𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘢. 𝘕𝘢𝘸𝘢’𝘺 𝘴𝘢 𝘨𝘢𝘯𝘰𝘰𝘯, 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘭𝘢𝘬𝘪 𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘵𝘶𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘭𝘢 𝘢𝘵 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦.
𝘕𝘨𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘢𝘳𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘨𝘢𝘸𝘪𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘨-𝘶𝘵𝘰𝘴 𝘭𝘢𝘭𝘰 𝘯𝘢’𝘵 𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺 𝘬𝘢𝘵𝘶𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘰 𝘥𝘪 𝘬𝘢𝘺𝘢 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘨-𝘤𝘦𝘭𝘭𝘱𝘩𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘥𝘢𝘮𝘢𝘨. 𝘔𝘪𝘯𝘴𝘢𝘯 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘣𝘢𝘺𝘢𝘢𝘯 𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘯 𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘩𝘪𝘭 𝘩𝘪𝘯𝘢𝘩𝘢𝘺𝘢𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘺𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘵𝘰.
𝘚𝘢𝘯𝘢 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘴𝘺𝘰𝘯 𝘴𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘵 𝘴𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 6 𝘵𝘢𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘨-𝘷𝘪𝘳𝘢𝘭 𝘴𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘩𝘪𝘭 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘯𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘨𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘱𝘢𝘨 𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘴𝘢 𝘮𝘨𝘢 𝘨𝘢𝘸𝘢𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘩𝘢𝘺.
Ibinahagi ng Twitter user na si @zhariframli ang kahanga-hangang bata na si Mikail Harith dahil hindi tulad ng ibang mga bata na puro magce-cellphone ang inaatupag ay mga gawaing bahay ang paborito niyang gawin tulad ng paglilinis, pagbabantay ng kapatid, at maging ang pag-plantsa ng damit.
Kung bibisitahin naman nila ang kanilang lolo ay tutulong rin ito sa pagha-hardin, farming at sumasama rin siya sa pangingisda.
Kahit na laking siyudad si Mikail ay na-train at tinuturuan siya ng kanyang mga magulang ng mga hands-on activities tulad ng pagluluto at pagtulong sa kusina. Hindi lamang ito benepisyal sa mga magulang, kundi natututo pa ang kanilang anak na maging responsable.
Maraming netizens ang humanga dahil sa murang edad pa lamang ni Mikail ay marami na siyang alam gawin hindi tulad ng ibang mga bata ngayon na naka-asa pa rin sa kanilang mga magulang at hindi pa maasahan sa mga gawaing bahay.
Nawa’y magsilbi sana itong inspirasyon sa mga kabataan at pati na rin sa mga magulang dahil mas mainam na habang bata pa ay natututo na ang ating mga anak sa mga gawaing bahay sapagkat makakatulong rin naman ito sa kanila sa hinaharap.