6 Pagkain Na Makakatulσng Pababain Ang URIC ACID Level Sa Iyσng Kataωan

𝙺𝚞𝚗𝚐 𝚒𝚔𝚊𝚠 𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚑𝚒𝚕𝚒𝚐 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚐𝚊𝚗𝚊 𝚜𝚊 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚒𝚗𝚊, 𝚝𝚊𝚝𝚊𝚊𝚜 𝚍𝚒𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚞𝚛𝚒𝚌 𝚊𝚌𝚒𝚍 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗. 𝙰𝚝 𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚖𝚘𝚋𝚛𝚊 𝚒𝚝𝚘, 𝚖𝚊𝚊𝚊𝚛𝚒 𝚒𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚐𝚍𝚞𝚕𝚘𝚝 𝚗𝚐 𝚒𝚋𝚊’𝚝 𝚒𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚖𝚍𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚐𝚊𝚢𝚊 𝚗𝚊 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐 𝚐𝚘𝚞𝚝, 𝚔𝚒𝚍𝚗𝚎𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚗𝚎𝚜, 𝚊𝚝 𝚔𝚒𝚍𝚗𝚎𝚢 𝚏𝚊𝚒𝚕𝚞𝚛𝚎.
𝙺𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚙𝚊𝚙𝚊𝚗𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚕𝚊𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚖𝚊𝚜𝚊𝚔𝚒𝚝 𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚓𝚘𝚒𝚗𝚝𝚜, 𝚖𝚊𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚎𝚗𝚢𝚊𝚕𝚎𝚜 𝚗𝚊 𝚒𝚝𝚘 𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚢𝚛𝚘𝚘𝚗 𝚔𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚝𝚊𝚊𝚜 𝚗𝚊 𝚞𝚛𝚒𝚌 𝚊𝚌𝚒𝚍 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗. 𝚄𝚙𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚙𝚊𝚋𝚊𝚋𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚞𝚛𝚒𝚌 𝚊𝚌𝚒𝚍 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗, 𝚗𝚊𝚛𝚒𝚝𝚘 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚗𝚊𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝚗𝚊 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚒𝚗 𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚔𝚊𝚔𝚊𝚝𝚞𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚢𝚘!
1. Bayabas
Ang prutas ng bayabas ay nakakapagpaiwas sa pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa katawan. Maaari mo itong iblend at saka inumin araw-araw. O mas masusytansya pa kung kainin mugen エロ mo na lamang mismo ang bunga.
2. Saging

 

Ang saging ay nagtataglay ng mga iba’t ibang bitamina na kayang inormalize ang level ng uric acid sa katawan. Maaari mo itong iblend at lagyan ng gatas upang maging banana milkshake at inumin ito araw-araw.

 

3. Apple Cider Vinegar

 

Nakakatulong ito na ma-purify ang iyong katawan, alisin ang mga toxins at sobrang uric acid. Upang maging epektibo ito, ihalo ito sa iyong tubig at inumin 3 beses sa isang linggo. I-mix ito sa tubig upang maibalik ang natural na pH balance ng katawan.

 

4. Lemon
 
Ang lemon juice ay nakakatulong na ibalik ang alkaline balance ng ating katawan kaya naman may kakayahan din itong ineutralize ang uric acid levels. Ihalo lamang ang lemon juice sa maligamgam na tubig at inumin ito kada umaga.
5. Pinya
 
Ang pinya ang natatanging prutas na mayroong bromelain, ito ay isang mixture ng enzymes na mayroong medicinal effect sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay nakakatulong sa pagdecompose ng uric acid crystals sa katawan at nakakapagpaginhawa sa sakit na dulot ng gout. Maaaring iblend ang pinya at lemon juice at inumin araw-araw.
6. Tubig
 
Kung mas madami ang kinokonsumo mong tubig araw-araw, mas makakabuti ito dahil madaling mailalabas ang uric acid sa katawan. Maganda rin ito dahil napapalabas ang mga toxic substance sa iyong katawan.